logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzilhácsek, Ján (1733?-1790)

Iné mená:

Szilhacsek Joannes. Szilhácsek Ján

Životopisné dáta:

* 1733? Trenčín – † 1790, Šaštín, okr. Senica

Životopis:

Teológiu skončil v Pázmáneu. 1. januára 1757 bol poslaný za kaplána do Bojníc. 7. decembra 1758 bol ustanovený za farára v Krásne. Od 26. júna 1765 bol v Oslanoch, od 30. júla 1767 v Prievidzi, kde bol zastupujúcim dekanom bojnického dištriktu. Do Prievidze sa dostal na príhovor provizora Juraja Husára u patróna Jána Pálffyho. Stalo sa to však proti vôli Prievidžanov, ktorí mu odopierali dávať dávky. To bola príčina známej vzbury žien v Prievidzi, ktorou sa musela zaoberať aj vojenská vrchnosť. Mnohé ženy sa dostali do žalára v Nitre. V r. 1790 sa zriekol benefícia, bol na dôchodku v Šaštíne a tam v tom roku zomrel. /HD Oslany/

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 965; Historia domus Oslany; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno 1758 dec. 7. 1765 - - Szilhácsek, Ján (1733?-1790) farár
Oslany 1765 jún 26. 1767 júl 30. Szilhácsek, Ján (1733?-1790) farár
Prievidza 1767 júl 30. 1789 ? - Szilhácsek, Ján (1733?-1790) farár