logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzerdahelyi, Ján František

Iné mená:

Szerdahelyi Joannes, Franciscus. Szerdahelyi Ján

Životopisné dáta:

* 1657 – † po r. 1697

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny zo Stráže v Nitrianskej župe. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1680 stal bakalárom, v r. 1681 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári ročníkom hĺbavej teológie. 19. februára 1682 bol ustanovený za farára v Dojči. Od apríla 1684 bol v Selciach. 21. októbra 1685 bol menovaný do bližšie neurčenej farnosti v Hontianskej župe. Od 14. júla 1688 bol v Ponikách a ešte v tom roku v Detve vo Zvolenskej župe. V rokoch 1689 a 1690 bol znova v Selciach. 12. apríla t. r. bol ustanovený vo Valaskej. 1. mája 1693 v Horných Opatovciach, kde bol činný až do r. 1694, v tom roku od streľby cisárskeho vojska vznikol požiar, celá dedina zhorela, samotný kostol ľahol popolom, a to natoľko, že musel byť úplne nanovo obnovený, vtedy stratil starobylý gotický tvar. 20. januára toho roka 1694 bol ustanovený v Rybníku nad Hronom, kde sa 6. októbra 1697 konala vizitácia, v ktorej sa hovorí, že farár má 40 rokov, v duchovnej správe je 16 rokov, štvrtý rok v mieste. Tam pracoval až do r. 1697.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 963; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dojč 1682 feb. 19. 1685 okt. 21. Szerdahelyi, Ján František farár
Selce 1684 apr. - 1686 - - Szerdahelyi, Ján František farár
Detva 1688 - - 1690 apr. 12. Szerdahelyi, Ján František farár
Poniky 1688 júl 14. - - - Szerdahelyi, Ján František farár
Selce 1689 - - 1690 - - Szerdahelyi, Ján František farár
Valaská 1690 apr. 12. 1692 - - Szerdahelyi, Ján František farár
Rybník nad Hronom 1693 - - 1697 - - Szerdahelyi, Ján František farár
Horné Opatovce 1693 máj 1. 1694 jan. 20. Szerdahelyi, Ján František farár
Dojč 1697 sept. 5. 1702 - - Szerdahelyi, Ján František farár