logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzemes, Juraj

Iné mená:

Szemes Georgius.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 29. januára 1793, Šamorín, okr. Dunajská Streda – † 1. januára 1853, Trnava

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. Po rigoróznych skúškach z filozofie prešiel na univerzitu v Pešti a študoval na tamojšej fakulte. 18. augusta 1816 bol vysvätený za kňaza. 5. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Héderváru. Po štyroch mesiacoch bol preložený za vychovávateľa Jozefa a Mórica Pálffyovcov v Červenom Kameni. Po uplynutí dvoch rokov a siedmich mesiacov bol poslaný za maďarského kaplána do Komárna. Odtiaľ bol po piatich rokoch preložený do Budína do kostola Nanebovzatej Panny Márie. 5. októbra 1827 bol ustanovený za farára v Komárne. V r. 1836 sa stal prepoštom de Rév neďaleko Budína. V r. 1843 sa stal ostrihomským kanonikom. Stal sa rektorom kňazského domova i seminárov v Trnave. Od r. 1849 bol hontianskym archidiakonom. Je pochovaný v katakombách baziliky.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 958

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komárno 1827 okt. 5. 1843 - - Szemes, Juraj farár