logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSzabados, Ján

Iné mená:

Szabados Joannes. Szabados Ján.

Životopisné dáta:

* 1660 – † po r. 1702

Životopis:

Teológiu ukončil v seminári sv. Štefana. 5. apríla 1681 bol vysvätený za kňaza. Od r. 1683 bol farárom v Lopeji a Predajnej, kde bol ustanovený 2. augusta 1684. Kánonická vizitácia v Predajnej píše, že r. 1698 mal 38 rokov a v duchovnej správe bol 16 rokov. Od 21. mája 1696 bol v Slovenskej Novej Vsi, rozumej v Novej Vsi nad Žitavou, filiálke Tesárov nad Žitavou, kde bol až do r. 1702.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 947; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lopej 1683 - - 1689 - - Szabados, Ján farár
Predajná 1684 aug. 2. 1696 máj 21. Szabados, Ján farár
Nová Ves nad Žitavou 1696 máj 21. 1702 - - Szabados, Ján farár