logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠvec-Bilý, Ján

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 25. nov. 1943, Hankovce

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 5. júna 1966 vysvätený za kňaza. Šesť rokov bol kaplánom v Snine, v rokoch 1972-1985 bol administrátorom v Sobranciach, v rokoch 1985-1990 v Michalovciach, kde bol zároveň dekanom dištriktu. V rokoch 1990-2003 bol farárom v Hanušovciach nad Topľou, potom dekanom v Stropkove. Od r. 2005 je zároveň sudcom Metropolitného tribunálu. V júni 2015 odišiel na odpočinok.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 107; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. Košice 2006, s. 207.
https://michalovce.rimkat.sk/farnost/knazi/farari/index.html [8.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1966 - - 1972 - - Švec-Bilý, Ján kaplán
Sobrance 1972 - - 1985 mar. 1. Švec-Bilý, Ján administrátor
Michalovce 1985 mar. 1. 1990 jún 29. Švec-Bilý, Ján farár
Hanušovce nad Topľou 1990 jún 29. 2003 - - Švec-Bilý, Ján farár
Stropkov 2003 - - - - - Švec-Bilý, Ján farár