logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠútor, Emil

Tituly:

trpiteľ za vieru, školský dekan, dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 23. marca 1938, Hostie, okr. Zlaté Moravce

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 1. júla 1962 vysvätený za kňaza. V rokoch 1962-1969 bol kaplánom v Piešťanoch, v r. 1969 v Trnave, v r. 1970 v blumentálskej Farnosti Bratislava-Nové mesto, v r. 1970 v Palárikove v okrese Nové Zámky. V rokoch 1971-1974 spravoval farnosť Veľká Lehota v okrese Žarnovica, potom bol rok mimo pastorácie. V rokoch 1975-1983 bol správcom farnosti Rykynčice v okrese Krupina, v rokoch 1983-1990 v Hrušove v okrese Veľký Krtíš. Od r. 1990 pôsobil vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica, pričom od r. 1995 bol dekanom i školským dekanom dekanátu Žiar nad Hronom. Od r. 1999 bol farárom vo Svätom Antone. Od 1. júla 2007 je výpomocným duchovným vo Farnosti Bratislava-Dúbravka. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 356;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Piešťany 1962 júl 1. 1969 - - Šútor, Emil kaplán
Trnava 1969 - - 1970 - - Šútor, Emil kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1970 - - 1970 po - Šútor, Emil kaplán
Palárikovo 1970 po - 1971 - - Šútor, Emil kaplán
Veľká Lehota 1971 - - 1974 - - Šútor, Emil správca farnosti
1974 - - 1975 - - Šútor, Emil mimo pastorácie
Rykynčice 1975 - - 1983 - - Šútor, Emil správca farnosti
Hrušov 1983 - - 1990 - - Šútor, Emil správca farnosti
Svätý Anton 1990 - - 1999 - - Šútor, Emil administrátor 1995 dekan, školský dekan Žiar nad Hronom
Svätý Anton 1999 - - 2007 júl 1. Šútor, Emil farár
Bratislava - Dúbravka 2007 júl 1. - - - Šútor, Emil výpomocný duchovný