logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠuška Augustín, ThDr.

Tituly:

ThDr., cirkevný sudca, honorárny kanonik, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 19. februára 1924, Dolné Rykynčice, dnes Rykynčice, okr. Krupina – † 12. novembra 2006, Žilina

Životopis:

Gymnázium navštevoval ako chovanec Malého seminára v Nitre v rokoch 1937-1945. Teológiu študoval v Nitre aj v Bratislave v rokoch 1945-1950. Za kňaza ho vysvätili 6. mája 1950 v Bratislave.
Stal sa kaplánom v Pruskom, po vojenskej službe v tzv. pomocných technických práporoch v rokoch 1950-1953 bol kaplánom v r. 1954 v Novákoch, v rokoch 1954-1956 v Košeci, v r. 1956-1957 v Považskej Bystrici, v rokoch 1957-1960 v Kysuckom Novom Meste. Potom ho vymenovali za správcu farnosti v Lietave, kde pôsobil až do r. 1971. Absolvoval postgraduálne štúdium na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, v r. 1970 získal doktorát teológie. Neskôr sa stal správcom farnosti v Bytči, kde pôsobil až do r. 1990. Od r. 1990 pôsobil v Opatovej nad Váhom. V r. 2000 bol vymenovaný za titulárneho kanonika, žil na odpočinku v Žiline vo farnosti Žilina-Solinky. Pohrebné obrady sa vo štvrtok 16. novembra 2006 začali v Kostole Dobrého pastiera na žilinskom sídlisku Solinky svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Pochovali ho na starom cintoríne v Žiline.
V rokoch 1976-1996 pôsobil aj ako diecézny sudca a v rokoch 1996-1999 bol členom Metropolitného súdu v Trnave. Dňa 19. februára 1999 sa zriekol funkcie sudcu v Metropolitnom cirkevnom súde v Trnave. Napísal dizertačnú prácu Laický apoštolát v našej dobe (1970). Príležitostne prispieval do Duchovného pastiera a Katolíckych novín.

Pramene:

Bagin, A. (red.): Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava - Trnava 1986, s. 37; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 110; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 325; Schematizmy Nitrianskej diecézy, 1993, 1996, 2000;
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 194-195.
Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pruské 1950 - - 1954 - - Šuška Augustín, ThDr. kaplán voj. zákl. sl
Nováky 1954 - - 1954 po - Šuška Augustín, ThDr. kaplán
Košeca 1954 po - 1956 - - Šuška Augustín, ThDr. kaplán
Považská Bystrica 1956 - - 1957 - - Šuška Augustín, ThDr. kaplán
Kysucké Nové Mesto 1957 - - 1960 - - Šuška Augustín, ThDr. kaplán
Lietava 1960 - - 1971 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1970 ThDr.
Bytča 1971 - - 1990 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1976-96 iudex prosynod
Opatová 1990 - - 2000 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1996-99 člen Metropol. súdu Trnava, 2000 titul. kanonik
Žilina-Solinky 2000 - - +2006 nov. 12. Šuška Augustín, ThDr. dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1056968Šuška Augustín, ThDr.Laický apoštolát v našej dobe1970