logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠumický, Ján

Iné mená:

P. Sumiczky Joannes, S. J. Sumiczky Joannes.

Životopisné dáta:

† 1679

Životopis:

Bol členom Spoločnosti Ježišovej. Od r. 1661 bol farárom v Brezanoch, kvôli invázii luteránov sa musel skrývať v lesoch. 12. septembra 1667 bol ustanovený v Chrenovci. Od r. 1672 bol v Slovenskej Ľupči. V r. 1674 bol uvedený za prvého farára v Selciach, kde bol činný až do r. 1677. Zomrel na mor.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 945; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nedožery-Brezany 1661 - - 1667 sept. 12. Šumický, Ján farár
Chrenovec - Brusno 1667 sept. 12. 1673 - - Šumický, Ján farár
Slovenská Ľupča 1672 - - +1679 - - Šumický, Ján farár
Selce 1674 - - 1677 - - Šumický, Ján farár