logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSubka, Melichar

Iné mená:

Subka Melchior.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Kánonická vizitácia roku 1559 ho uvádza ako farára vo Svätej Helene čiže Dražkovciach. Píše o ňom: „Žena mu dávno zomrela a hneď si doviedol druhú. Nevysluhuje žiadne sviatosti. Svätenú vodu nemá, nepoužíva ani krizmu. Omšu neslúži, iba heretickým spôsobom liturguje. Náčelník heretikov.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 944-945; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dražkovce 1559 sp. - - - - Subka, Melichar farár