logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStromček, Ladislav

Tituly:

ThDr. Ing., dekan, monsignor, generálny vikár

Životopisné dáta:

* 3. februára 1960, Ružomberok – † 14. december 2021, Trstená, okr. Tvrdošín, poch. v Čadci

Životopis:

Vyrastal v Dolnom Kubíne, v silne veriacej, katolíckej rodine. Už v detstve premýšľal nad povolaním kňaza, ale kvôli katolíckemu presvedčeniu ho neprijali na gymnázium - podmienka pre vstup do kňazského seminára. Dopočul sa však o tzv. tajnej cirkvi, kde mohli kňazi pôsobiť popri civilnom zamestnaní. Rozhodol sa teda odísť do Bratislavy, kde ho prijali na Elektrotechnickú fakultu. Práve v Bratislave získal kontakty na spomínanú tajnú cirkev. V treťom ročníku na fakulte sa začalo aj jeho tajné štúdium teológie a postupne sa zoznámil s ľuďmi ako boli biskup Ján Chryzostom Korec, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry, František Mikloško a iní. Na podnet biskupa Korca sa dostal k podávaniu telefonických správ do zahraničia, konkrétne Antonovi Hlinkovi do Hlasu Ameriky a Slobodnej Európy. Pri jednom z takýchto telefonátov bol pristihnutý, zatknutý a vypočúvaný ŠtB. Podieľal sa aj na vydávaní samizdatovej literatúry (časopis Náboženstvo a súčasnosť v spolupráci s F. Mikloškom a časopis pre mládež, Zrno). Štúdium na Elektrotechnickej fakulte ukončil v roku 1984 a na rok odišiel na vojenčinu. Po návrate v roku 1985, si našiel civilné zamestnanie a tajne dokončil štúdium teológie. 31. júla 1988 ho biskup Ján Chryzostom Korec vo svojom byte tajne vysvätil za kňaza.
Od roku 1990 pôsobil v Žiline, jeden rok bol kaplánom farnosti Žilina-Mesto, pričom sa stal šéfredaktorom časopisu ZRNO, v rokoch 1991 – 1996 bol školským kaplánom pre Gymnázium sv. Františka v Žiline, pričom mal na starosti pastorácia vysokoškolákov. V rokoch 1996 – 2001 bol rektorom Kostola sv. Barbory v Žiline a od r. 1998 zároveň univerzitným kaplánom a duchovným správcom UPeCe Žilina a v r . 1999 dosiahol licenciát na KUL v Lubline. V rokoch 2001 – 2002 bol dočasným administrátorom farnosti Žilina-Mesto, v roku 2002 sa stal farárom a zároveň dekanom Dekanátu Žilina. V r. 2007 mu bol udelený titul pápežského kaplána. Po reorganizácii Slovenskej cirkevnej provincie bol v rokoch 2008 – 2016 generálnym vikárom Žilinskej diecézy, pričom v r. 2010 dosiahol doktorát posvätnej teológie na RKCMBF UK v Bratislave. Od r. 2016 sa stal administrátorom, potom farárom v Čadci a zároveň dekanom Dekanátu Čadca.
Zomrel počas pandémie koronavírusu na následky kovidu v 62. roku života a 34. roku kňazstva. Svätú omšu s pohrebnými obradmi slávil 17. decembra 2021 žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vo Farskom kostole sv. Bartolomeja v Čadci len v kruhu príbuzných. Následne pochovali telo zosnulého pri kostole v Čadci.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 188.
https://www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi/stromcek-ladislav-mons-thdr-ing-farar-dekan;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211214024; parte;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211216023;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211216024;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211216025;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211216026;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211220025

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1990 - - 1991 - - Stromček, Ladislav kaplán 1990–1994 šéfredaktor č. ZRNO
Žilina 1991 - - 1996 - - Stromček, Ladislav kaplán gym. sv. Františka, 1991-98 pastorácia vysokoškolákov
Žilina 1996 - - 2001 - - Stromček, Ladislav rektor kostola kostol sv. Barbory, 1998-2002 univerzitný kaplán a duch. správca UPeCe Žilina, 1999 ThLic.
Žilina 2002 - - 2008 - - Stromček, Ladislav administrátor, farár 2002-2008 dekan, 2007 monsignor
Žilina 2008 - - 2016 - - Stromček, Ladislav generálny vikár 2010 ThDr.
Čadca 2016 - - - - - Stromček, Ladislav administrátor, farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1048139Stromček, LadislavCirkev ako communio 2010