logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStraka, Jozef (1903-1971)

Tituly:

náboženský spisovateľ, pedagóg

Životopisné dáta:

* 21. augusta 1903, Velké Kršteňany, okr. Partizánske – † 19. novembra 1971, Bratislava

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Komárne a teológiu v Ríme, kde v r. 1931 získal doktorát teológie. Za kňaza ho vysvätili v Ríme ako saleziána 4. apríla 1932.
O rok vystúpil zo saleziánskej spoločnosti a prijali ho do pastorácie v Banskobystrickej diecéze. Pôsobil ako kaplán v Novej Bani (1932), v Kláštore pod Znievom a Bojniciach (od septembra 1933). V r. 1935 sa stal administrátorom v Malých Kršteňanoch, kde sa angažoval v Šrámkovej Československej lidovej strane. V r. 1941 vstúpil do ilegálneho výboru Komunistickej strany Slovenska. Pre zistené neporiadky a pre socialistické zmýšľanie ho biskup v r. 1943 preložil za kaplána do Chrenovca. Od r. 1944 bol administrátorom farnosti vo Valaskej. V auguste 1944 sa aktívne zúčastnil v povstaní. Po vojne sa ako tzv. vlastenecký kňaz pustil do otvoreného boja proti katolíckej Cirkvi na Slovensku. Ako prednosta kultového odboru Povereníctva školstva a osvety v Bratislave svojvoľne opustil farnosť vo Valaskej, za čo ho biskup suspendoval. Od r. 1945 bol členom päťčlenného preverovacieho senátu pre katolícke duchovenstvo, 5.5.1945 ho predsedníctvo SNR poverilo, aby zabezpečil zatknutie biskupa Jána Vojtaššáka, to bolo jeho prvé zatknutie. Osobne sa ujal tejto úlohy. Prišiel za biskupom s dvoma ozbrojenými pracovníkmi Štátnej bezpečnosti a povedal mu: „V mene zákona vás zatýkam!“ Biskup mu na to odpovedal: „Ste exkomunikovaný!“ Patril k zakladateľom Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva. V júli 1948 bol verejne exkomunikovaný. Od r. 1950 pôsobil na štátom zreformovanej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte ako profesor pedagogiky a katechetiky, v rokoch 1960-1968 ako profesor filozofie i ako funkcionár školy. V r. 1968 musel odtiaľ medzi prvými odísť. Súčasne pôsobil do r. 1971 ako správca Kostola milosrdných bratov v Bratislave. Po Vojtaššákovej smrti mu biskup Ambróz Lazík vybavil u Svätej stolice vyňatie spod exkomunikácie. V r. 1966 a znovu v r. 1968 verejne oľutoval svoje činy a zomrel zmierený s Bohom a Cirkvou.
Až do roku 1945 sa venoval teológii rodiny a spiritualite rodiny. Z tejto oblasti publikoval nasledujúce knihy: Mesiac svätého Jozefa. 31 rozjímaní (Trnava 1935, 2. vyd. 1943), Úcta Svätej rodiny Nazaretskej. Príručka členov Spolku Sv. rodiny (Trnava 1942), Duševné lieky sv. Jozefa (vydavateľ, preložila M. M. Gramantíková). Ďalej napísal príručky k pobožnosti k Panne Márii Dieťa Panny Márie, jeho život a smrť (1943), Naša milá Pani, Matka ustavičnej pomoci (Trnava 1948). Zaoberal sa aj filozofiou. Napísal niekoľko učebníc a skrípt pre potrebu teologickej fakulty: Elementa Philosophiae christianae. Introductio (Základy kresťanskej filozofie. Úvod, Bratislava 1960, 2. vyd. 1965), Logica (Logika, Bratislava 1960), Critica (Kritika, Bratislava 1964), Metaphysica specialis, cosmologia, psychologia, ethica (Špeciálna metafyzika, kozmológia, psychológia, etika, Bratislava 1965), Introductio in universam Philosophiam (Úvod do celej filozofie, Bratislava 1967). Hojne publikoval nielen z náboženskej, ale aj zo spoločensko-politickej problematiky v Katolíckych novinách a Duchovnom pastierovi.

Pramene:

Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936-1986. Bratislava - Trnava 1986, s. 99-100; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 362; Dubovský, J. M.: Akcia kláštory. Bratislava 1998, s. 11-15; Vnuk, F.: Dokumenty o prenasledovaní katolíckej Cirkvi na Slovensku (1945-1948). Martin 1998, s. 17, 97, 218-221.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1932 apr. 4. 1932 - - Straka, Jozef (1903-1971) rehoľný duchovný
Nová Baňa 1932 1933 - - Straka, Jozef (1903-1971) kaplán
Kláštor pod Znievom 1933 1933 sept. - Straka, Jozef (1903-1971) kaplán
Bojnice 1933 sept. 1935 - - Straka, Jozef (1903-1971) kaplán
Malé Kršteňany 1935 febr. 1. 1942 dec. 1. Straka, Jozef (1903-1971) administrátor
Chrenovec - Brusno 1943 - 1944 - - Straka, Jozef (1903-1971) kaplán
Valaská 1944 - - 1945 - - Straka, Jozef (1903-1971) administrátor r. 1945 suspenzia, 1948 verejne exkom.


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
891352Straka, Jozef (1903-1971)Dieťa Panny Marie, jeho život a smrť1931
891353Straka, Jozef (1903-1971)Mesiac sv. Jozefa1935
1019993Straka, Jozef (1903-1971)Úcta Svätej rodiny Nazaretskej.1942
1019994Straka, Jozef (1903-1971)Naša milá Pani, Matka ustavičnej pomoci1948
1041746Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae Christianae: Critica1960
1019995Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae christianae. Introductio in Universam Philosophiam1960
1019997Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae Christianae: Logica1960
1019998Straka, Jozef (1903-1971)Critica1964
1019996Straka, Jozef (1903-1971)Elementa Philosophiae christianae. Introductio1965
1019999Straka, Jozef (1903-1971)Metaphysica specialis, cosmologia, psychologia, ethica1965
1020000Straka, Jozef (1903-1971)Introductio in universam philosophiam1967

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
2136Pútnik cyrilometodejský19451Dr. Jozef Straka Slovenskí katolícki duchovní vítajú Slovanské sdruženie