logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtetina, Andrej Alojz

Iné mená:

Stetina Andreas, Aloysius.

Životopisné dáta:

† 6. januára 1737, Trnava

Životopis:

8. mája 1710 bol ustanovený za farára v Rišňovciach. V r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi zaznamenal: Melichar a Adam Sándorovci žiadali u generálneho vikára jeho preloženie do do Križovian nad Dudváhom, avšak farníci svedomito priznali, že nevedia o ňom nič zlé, v čase moru ako dobrý pastier nikdy neopustil svoje ovečky, bolo to uzavreté tak, že ho odstránili, pretože chcel mať späť role cirkevné i farské v lese Kulske. 25. marca 1713 bol ustanovený v Križovanoch nad Dudváhom, potom 26. apríla 1715 v Slovenskom Grobe. Od 4. októbra 1719 bol v Šúrovciach. Ako taký sa 26. apríla 1720 podpísal na istý list, opatrený pečaťou konzistória a dožadoval sa podpory. V tom istom roku sa zriekol farnosti a býval v kňazskom domove v Trnave, kde aj zomrel.

Pramene:

Arch. Vic. Tirn. F. E. 2. nr. 52; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 940

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rišňovce 1710 máj 8. 1713 mar. 15. Štetina, Andrej Alojz farár
Križovany nad Dudváhom 1713 mar. 25. 1715 apr. 26. Štetina, Andrej Alojz farár
Slovenský Grob 1715 apr. 26. 1719 - - Štetina, Andrej Alojz farár
Šúrovce 1719 okt. 4. 1720 - - Štetina, Andrej Alojz farár