logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStephanóczy, Andrej

Iné mená:

Stephanóczy Andreas. Stephanoczy Andrej. Steffanóczy Andrej

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v generálnom seminári. 24. marca 1663 bol vysvätený za kňaza. 6. októbra 1666 bol ustanovený za farára v Krupine. V r. 1665 nemohol dlho slúžiť sväté omše v zriadenej kaplnke Boryovcov, totiž Juraj Bory ju sprofanoval, potom kňaza verejne odvolal, tento musel v r. 1672 odtiaľ odísť. 15. novembra 1674 bol ustanovený za farára v Radvani. Od 3. mája 1677 bol v Čachticiach, kde pracoval až do marca 1678.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 938; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krupina 1665 okt. 6. 1665 - - Stephanóczy, Andrej farár
Radvaň 1674 nov. 15. 1677 máj 3. Stephanóczy, Andrej farár
Čachtice 1677 máj 3. 1678 mar. - Stephanóczy, Andrej farár
Pukanec 1710 jan. 26. 1713 - - Stephanóczy, Andrej farár