logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtekláč, Jozef

Iné mená:

Steklacs, etiam Steklakovics Josephus. Štekláč Jozef

Životopisné dáta:

† 6. mája 1775, Dubovec, okr. Rimavská Sobota

Životopis:

18. októbra 1760 bol ustanovený za farára v Liptovskom Svätom Kríži. Odtiaľ prešiel 13. novembra 1763 do Turčianskeho Svätého Ďura, nato 29. januára 1772 do Dubovca, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 937; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Kríž 1760 okt. 18. 1763 nov. 13. Štekláč, Jozef farár
Turčiansky Ďur 1763 nov. 13. 1772 jan. 29. Štekláč, Jozef farár
Dubovec 1772 jan. 29. +1775 máj 6. Štekláč, Jozef farár