logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtefanovič, Vojtech, OFM

Iné mená:

Štefanovič Adalbertus Joannes

Životopisné dáta:

7. január 1881, Borovce – † 27. októbra 1951, Senec

Životopis:

Ján Vojtech Štefanovič, narodený 7. januára 1881 v Borovciach (otec Ján – murár, matka Julianna Tvarošková), pokrstil ho na druhý deň farár Karol Pisztl. Vstúpil k bratom františkánom a prijal meno Vojtech. Obliečku mal 23. augusta 1899, dočasné sľuby 24. augusta 1900, doživotné 12. decembra 1903. Ordinovaný 11. apríla 1905 v Budapešti, r. 1910 ho schématizmus spomína ako vikára vo františkánskom kláštore v Trnave, r.1912 tam zároveň vypomáha ako kaplán vo farnosti sv. Mikuláša. V r.1918 pôsobí dočasne ako gvardián františkánov a administrátor farnosti v Skalici. 2.9.1925 bol prijatý z rehole do Trnavskej ap. administratúry, 1925 zastupujúci vo farnosti Kostolná pri Dunaji, od r. 1927 pôsobil ako administrátor, r. 1928 farár Kostolná pri Dunaji, neskôr v Senci na odpočinku, kde aj 27. októbra 1951 zomrel (záznam v matrike pokrstených).
Primície mal v Borovciach na veľkonočný pondelok 24. apríla 1905. Kazateľom bol vdp. Jozef Jankola, ktorý hovoril o povolaní a ťažkom kňazskom úrade. Po slávnostnej sv. omši udelil primiciant svojim rodákom novokňazské požehnanie.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalica 1918 - - 1923 - - Štefanovič, Vojtech, OFM administrátor
Kostolná pri Dunaji 1925 - - 1927 - - Štefanovič, Vojtech, OFM zastupujúci
Kostolná pri Dunaji 1927 - - 1928 - - Štefanovič, Vojtech, OFM administrátor
Kostolná pri Dunaji 1928 - - 1948 - - Štefanovič, Vojtech, OFM farár