logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠtefan (Slepčany, 1332)

Iné mená:

Stephanus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Štefan, kňaz kostola sv. Tomáša vo farnosti Slepčany-Joka (teraz filiálka farnosti Nová Ves nad Žitavou), pod prísahou vypovedal, že jeho benefícium ročne nevynáša viac ako marku a pol, zaplatil deväť grošov.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I., s. 189; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 938

Poznámka:

Némethy nesprávne určuje ako farnosť Jelka.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Ves nad Žitavou 1332 medzi 1337 - - - Štefan (Slepčany, 1332) farár