logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStanek, Ján

Iné mená:

Stanek Joannes. Stanek Ján

Životopisné dáta:

* 1709 – † 29. augusta 1770, Rybník nad Hronom, okr. Levice

Životopis:

9. februára 1736 bol ustanovený za farára v Radvani. Od 11. februára 1739 bol v Selciach. Od 19. augusta 1744 v Rybníku nad Hronom, kde sa 17. júla 1755 konala vizitácia, v ktorej je o farárovi, že má 46 rokov, v duchovnej správe je 19 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 935; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1736 feb. 9. 1739 feb. 11. Stanek, Ján farár
Selce 1739 feb. 11. 1744 aug. 18. Stanek, Ján farár
Rybník nad Hronom 1744 aug. 19. +1770 aug. 29. Stanek, Ján farár
Čajkov 1744 aug. 19. +1770 aug. 29. Stanek, Ján excurrendo z Rybníka