logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSpáda, Ján

Iné mená:

Spáda Joannes.

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1808 – † 22. júla 1892, Trnava

Životopis:

Filozofiu i teológiu absolvoval v Trnave. 25. februára 1832 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Chtelnici. 3. novembra 1842 obdržal farnosť Vaďovce. 1. mája 1853 bol menovaný do Lopašova. V r. 1891 sa zriekol farnosti a býval v Trnave, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 932;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vaďovce 1842 - - 1853 máj 1. Spáda, Ján farár
Dolný Lopašov 1853 máj 3. 1891 - - Spáda, Ján farár