logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSolčík, Martin

Iné mená:

Szolcsik Martinus. Solčík Martin.

Životopisné dáta:

* 1677 – † 2. augusta 1747, Hrnčiarovce nad Parnou, okr. Trnava

Životopis:

Teologické štúdiá ukončil v treťom ročníku v seminári Marianum. V r. 1710 sa stal farárom v Háji 18. júla 1712 bol ustanovený za farára v Boleráze. 16. apríla 1714 bol preložený do Podolia, kde v roku 1731 František Zichy vykonal vizitáciu. V nej o farárovi píše, že je 19 rokov kňazom. 13. februára 1732 bol preložený do Hrnčiaroviec nad Parnou, kde zomrel 2. augusta 1747 vo veku 70 rokov. Deň svojej smrti si predpovedal. Je to jediný kňaz, ktorý je pochovaný v krypte kostola.1747.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 971; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; HD Háj;
https://farnost-zelenec.webnode.sk [3.9.2020]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčianske Teplice 1710 - - 1712 - - Solčík, Martin farár
Boleráz 1712 júl 18. 1714 apr. 16. Solčík, Martin farár
Podolie 1714 apr. 16. 1732 - - Solčík, Martin farár
Hrnčiarovce nad Parnou 1732 feb. 13. +1747 aug. 2. Solčík, Martin farár