logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSófa, Karol

Iné mená:

Sófa Karol

Životopisné dáta:

* 24. októbra 1835, Kroměříž – † 14. marca 1915, Turčiansky Michal, okr. Turčianske Teplice

Životopis:

Pôvodne bol rehoľníkom Rehole sv. Františka. Za kňaza bol v roku 1869. Ako kaplán pôsobil v Banskej Bystrici a Detve. Od r. 1871 bol farárom v  Krahuliach, od r. 1874 v Háji, kde sa v r. 1877 stal dištriktuálnym dekanom, v r. 1889 turčianskym archidiakonom. Od r. 1891 bol farárom v Turčianskom Michale. Zomrel náhle v nedeľu, keď odbavil bohoslužby. Bol to kňaz, ktorý svoje povinnosti odbavoval presne, plný bratskej lásky, všetkým milý.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krahule 1871 - - 1874 - - Sófa, Karol farár
Turčianske Teplice 1874 - - 1891 - - Sófa, Karol farár
Turčiansky Michal 1891 - - 1915 - - Sófa, Karol farár