logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSlovák Tibor, ThDr.

Tituly:

ThDr., dištriktuálny dekan, sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 26. augusta 1933, Nitra – † 6. decembra 1991, Nitra

Životopis:

Kňazské svätenie prijal dňa 24. júna 1956.
Do r. 1959 bol prvým kaplánom v Močenku, dňa 15. januára 1960 sa stal druhým kaplánom v Žiline a 1. septembra 1961 kaplánom v Bošanoch. V r. 1970 dosiahol na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave doktorát z posvätnej práce obhájením práce Zjednocovanie ako funkcia kňazov podľa Druhého vatikánskeho koncilu. Od r. 1972 spravoval farnosť Bošany. Stal sa dištriktuálnym dekanom a v r. 1973 zástupcom okresného dekana. Dňa 1. júla 1980 ho vymenovali za sídelného nitrianskeho kanonika a za hradňanského archidiakona. Bol aj členom Slovenskej liturgickej komisie.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; Prikryl, Ľ. V.(zost.): Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 56.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Močenok 1956 - - 1960 jan. 15. Slovák Tibor, ThDr. kaplán
Žilina 1960 jan. 15. 1961 sept. 1. Slovák Tibor, ThDr. kaplán
Bošany 1961 sept. 1. 1972 - - Slovák Tibor, ThDr. kaplán 1970 ThDr.
Bošany 1972 - - 1983 - - Slovák Tibor, ThDr. správca farnosti 1. júl 1980 sídelný nitriansky kanonik


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020865Slovák Tibor, ThDr.Zjednocovanie ako funkcia kňazov podľa Druhého vatikánskeho koncilu1970