logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSliačan, Leonard

Tituly:

ľudovýchovný pracovník, verejný činiteľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1901, Černová, dnes súčasť Ružomberka – † 17. októbra 1969, Ružomberok, poch. v Černovej

Životopis:

Narodil sa v rodine železničiarskeho robotníka v Černovej ako prvý z ôsmich detí. Päť tried základnej školy vychodil vo svojej rodnej obci práve v období vybičovanej maďarizácie na začiatku dvadsiateho storočia. Po skončení školy ho rodičia sotva štrnásťročného poslali robiť do rybárpoľskej textilky, hoci svojím vekom nezodpovedal pre náročnú prácu v prostredí závodu. Túžil po ďalšom vzdelaní, chcel byť kňazom. Už po roku sa zapísal na štúdium na piaristické gymnázium v Ružomberku, ktoré bolo vtedy maďarské. Neskôr pokračoval v štúdiu v Banskej Bystrici, kde v r. 1919 zmaturoval. Teológiu študoval v Spišskom Podhradí, za kňaza ho vysvätili 29. júna 1927 vo Svätom Kríži nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom). Miesto kaplána zastával v Detvianskej Hute (1927), Brezne (1927), Martine (1928-1931), vo Zvolene (1931-1934). Keď zložil katechetické skúšky, ako profesor vyučoval náboženstvo v gymnáziu. V r. 1935 ho vymenovali za farára farnosti v Krupine, kde pôsobil do r. 1950, pričom od r. 1941 vykonával i funkciu škôldozorcu. V rokoch 1952-1958 pôsobil ako správca farnosti v Turčianskom Michale. Vynikal starostlivosťou o hmotné a sociálne zabezpečenie farnosti; v Krupine renovoval kostol, zadovážil nové zvony, postavil novú farskú budovu, dal opraviť zanedbanú kláštornú budovu a uviedol do nej rehoľné sestry Kongregácie dcér Božej lásky, ktoré zriadili detskú opatrovňu. Vo farnosti sa zintenzívnil aj kultúrny a náboženský život, zaktivizovala sa činnosť spolkov (Jednota katolíckych žien, Združenie katolíckej mládeže, Miestny odbor Slovenskej rímskokatolíckej jednoty na Slovensku, pobočka Ústrednej charity na Slovensku a iné). Bol činný aj politicky: vo funkcii starostu mesta sa v rokoch 1938-1943 pričinil o zlepšenie hospodárskej a kultúrnej úrovne Krupiny (výstavba mestského vodovodu, postavenie budovy Okresného úradu, zriadenie mestského parku, budovanie a dláždenie ulíc, stavba evanjelickej fary, zborového domu, kultúrneho domu, postavenie školskej budovy na Kopaniciach a v Červenej Hore, otvorenie Školy pre ženské povolania a Obchodnej školy). Pre politickú činnosť ho 3. júla 1945 zaistili a obvinili z kolaborácie s Nemcami, avšak pre nedostatok dôkazov ho oslobodili. V júli 1950 ho Štátna bezpečnosť znova zaistila a dopravila do pracovného tábora v Močenku, kde bol väznený do marca 1952. V marci 1958 ho opäť zaistili a po zinscenovanom procese odsúdili na 25 rokov za trestný čin „vojenskej zrady“. Väznili ho vo Valdiciach. Zo zdravotných dôvodov ho 21. júla 1965 prepustili. Najprv prišiel k sestre do Smoleníc a potom k bratovi do Žiliny. Tu sa stretával aj s jezuitským misionárom, ktorý trpel v ruských gulagoch, P. Vendelínom Javorkom, SJ. V októbri 1969 ho rodina pozvala na výlet do rodnej Černovej. tam dostal porážku a previezli ho do nemocnice v Ružomberku. Zomrel na následky mučenia vo vyšetrovacej väzbe a neľudského zaobchádzania vo väzení. Pochovali ho do rodinného hrobu.
Bol zapáleným národovcom a nekompromisným vyznávačom svojho kňazského poslania.

Pramene:

Judák, V.: Priatelia Boží. Slovenské martyrológium, Bratislava 1995; Sliačan, J.: Krupina. Bratislava 1996; Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Rkp. 1969; Geljen, P.: R. kat. kňaz Leonard Sliačan, život a dielo. Rkp.; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 24, 49, 76.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1927 - - 1927 po - Sliačan, Leonard kaplán
Brezno 1927 po - 1928 - - Sliačan, Leonard kaplán
Martin 1928 - - 1931 - - Sliačan, Leonard kaplán
Zvolen 1931 - - 1934 - - Sliačan, Leonard kaplán profesor
Krupina 1935 - - 1950 - - Sliačan, Leonard farár školský inšpektor
Močenok 1950 - - 1952 - - Sliačan, Leonard mimo pastorácie uväznený
Turčianske Teplice 1952 - - 1955 - - Sliačan, Leonard excurrendo z T. Michala
Turčiansky Michal 1952 - - 1958 - - Sliačan, Leonard správca farnosti
1958 - - 1965 - - Sliačan, Leonard mimo pastorácie opäť uväznený
Smolenice 1965 - - +1969 okt. 17. Sliačan, Leonard dôchodok potom v Žiline u brata