logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSlezák, Silvester

Životopisné dáta:

* 29. decembra 1925, Kostolná pri Dunaji, okr. Senec

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 6. mája 1950 vysvätený za kňaza. V rokoch 1951-1953 bol kaplánom v Šahách v levickom okrese, v rokoch 1953-1955 v Nových Zámkoch, v rokoch 1955-1957 v Šali, v r. 1957 v Sládkovičove v okrese Galanta, v r. 1958 vo farnosti Trnava-Tulipán, v rokoch 1959-1962 vo farnosti Bratislava-Petržalka. V rokoch 1962-1964 spravoval farnosť Jablonica v senickom okrese, v r. 1964 farnosť Bratislava-Lamač. Od r. 1965 pôsobil vo farnosti Bratislava-Prievoz. V r. 1990 odišiel na odpočinok do Hrubého Šúru v okrese Senec. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 354;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm; http://schematizmus.abu-bratislava.sk//knaz-151-sk

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šahy 1950 máj 6. 1953 - - Slezák, Silvester kaplán
Nové Zámky 1953 - - 1955 - - Slezák, Silvester kaplán
Šaľa 1955 - - 1955 po - Slezák, Silvester kaplán
1955 po - 1957 - - Slezák, Silvester mimo pastorácie
Sládkovičovo 1957 - - 1958 - - Slezák, Silvester kaplán
Trnava - Tulipán 1958 - - 1959 - - Slezák, Silvester kaplán
Bratislava - Petržalka 1959 - - 1962 - - Slezák, Silvester kaplán
Jablonica 1962 - - 1964 - - Slezák, Silvester správca farnosti
Lamač 1964 - - 1965 - - Slezák, Silvester správca farnosti
Bratislava - Prievoz 1965 - - 1990 - - Slezák, Silvester správca farnosti
Hrubý Šúr 1990 - - - - - Slezák, Silvester dôchodok