logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSlaninka, Augustín, CM

Tituly:

ThLic., provinciál

Životopisné dáta:

* 29. júl 1955 v Modre -

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 11. júna 1978.
Ako kaplán pôsobil v Topoľčanoch, v Zlatých Moravciach, od r. 1979 vo Vrbovom, kde sa v r. 1981 stal administrátorom. V rokoch 1990-1992 bol špirituálom kňazského seminára v Bratislave. V r. 1992 sa stal provinciálom a zároveň kaplán vo farnosti Bratislava-Prievoz, od r. 1993 výpomocným duchovným v Bratislave-Prievoze. Od 1. septembra 2002 bol špirituálom kňazského seminára v Bratislave, od 1. augusta 2005 farárom farnosti Bratislava-Prievoz. Keď v Ružinove postavili kostol, zasvätený sv. Vincentovi de Paul, stal sa jeho správcom. V tejto novej farnosti sa podarilo zriadiť Spojenú školu sv. Vincenta, základnú umeleckú školy sv. Cecílie aj materskú školu. Taktiež sú zriadené nocľaháreň aj útulok sv. Vincenta de Paul, útulok sv. Lujzy aj ošetrovňa sv. Alžbety. Od septembra 2014 začal pôsobiť ako dekan v českej Dobruške, ktorá takisto spadá pod slovenskú provinciu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, excurendo spravuje aj Opočno a Přepychy.

Pramene:

internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčany 1978 - - 1978 - - Slaninka, Augustín, CM kaplán
Zlaté Moravce 1978 - - 1979 - - Slaninka, Augustín, CM kaplán
Vrbové 1979 - - 1981 - - Slaninka, Augustín, CM kaplán
Vrbové 1981 - - 1990 - - Slaninka, Augustín, CM farár
Bratislava - Prievoz 1992 - - - - - Slaninka, Augustín, CM kaplán


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
384904Slaninka, Augustín, CMBudete mi svedkami1999
526495Slaninka, Augustín, CMKatolícky kalendár 20022001
1010418Slaninka, Augustín, CMVýznam spoločenstva vo Farnosti Bratislava - Prievoz2012