logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠkrobák, Ján

Iné mená:

Škrabák

Životopisné dáta:

* 8. aug. 1946, Varín, okr. Žilina – † 30. sept. 2002, Breznička, okr. Lučenec, poch. vo Varíne

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol v júni 1978 vysvätený z kňaza pre Rožňavskú diecézu. Bol kaplánom v Krompachoch, potom farárom v Jelšave v revúckom okrese a napokon od r. 1996 kaplánom v Brezničke v okrese Lučenec. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

internetové zdroje
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 43.
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava/knazi-vo-farnosti [13.5.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krompachy 1978 - - 1979 - - Škrobák, Ján kaplán
Jaklovce 1979 - - 1980 - - Škrobák, Ján kaplán
Žakarovce 1980 - - 1982 sept. 1. Škrobák, Ján administrátor
Stará Halič 1982 sept. 1. 1983 nov. 15. Škrobák, Ján administrátor
Kokava nad Rimavicou 1983 nov. 15. 1985 - - Škrobák, Ján administrátor
Jelšava 1985 mar. 14. 1990 jún 17. Škrobák, Ján administrátor
1990 - - 1991 - - Škrobák, Ján mimo pastorácie
Rimavská Sobota 1991 - - 1992 - - Škrobák, Ján kaplán
Varín 1992 - - +2002 sept. 30. Škrobák, Ján dôchodok