logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠkolka, Juraj

Iné mená:

Skolka, alias Jacubei Georgius. Jakubej (Škôlka) Juraj.

Životopisné dáta:

* 27. marca 1708, Modra – † 18. mája 1759, Prievidza

Životopis:

Rodičia sa menovali Ján a Katarína Jakubej. Nevie sa, prečo si zmenil meno. 8. januára 1735 bol ustanovený za farára v Oslanoch a dekana rovnomenného dištriktu. Od 2. októbra 1755 bol v Prievidzi, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 926; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1735 jan. 8. 1755 okt. 2. Školka, Juraj farár
Prievidza 1755 okt. 2. +1759 máj 13. Školka, Juraj farár