logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠipkovský, Bernardín, SDB

Tituly:

salezián, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 25. septembra 1923, Žlkovce, okr. Trnava – † 23. januára 2011, Dubnica nad Váhom, okr. Ilava

Životopis:

Narodil sa ako šieste dieťa v rodine maloroľníka Michala Šipkovského a jeho manželky Paulíny, rodenej Bunčekovej. Prvých šesť rokov ľudovej školy vychodil v rodnej obci. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Hlohovci a v Trnave. V Trnave sa prvý raz stretol so saleziánmi a vstúpil do Spoločnosti Dona Bosca. Po skončení noviciátu zložil 16. augusta 1942 prvé rehoľné sľuby. V roku 1948 nastúpil na teológiu do Svätého Kríža nad Hronom. 15. apríla 1950, bol so spolubratmi internovaný do Šaštína a potom do Podolínca. Odtiaľ bol 5. septembra 1950 odvelený na vojenskú službu do PTP. Po krátkom výcviku bol prevelený do obce Strašice, kde sa stavali vojenské kasárne. Po roku bol prevelený do Kladna - do oceliarní. Pracoval pri peciach, kde rozpaľovali železné ingoty, z ktorých sa kovali alebo lisovali hriadele áut, lodí, tankov... Pre problémy so srdcom bol neskôr preradený na tzv. „morenie“, kde sa namáčali výkovky hriadeľov do kyseliny soľnej. No táto práca bola pre neho ešte ťažšia a neznesiteľnejšia. Preto bol znova prevelený do Prahy, kde sa stavali aj nové kasárne. Tam zostal až do svojho prepustenia 31. decembra 1953. Zamestnal sa v Pozemných stavbách v Nitre. Tajne študoval teológiu a 7. júla 1957 ho Ján Ch. Korec tajne vysvätil za kňaza. Jediný, kto o tom vedel, bola jeho mama. Mesiac po vysviacke, 4. augusta 1957, mal doma za zatiahnutými oknami spolu so svojou mamou prvú svätú omšu. Len ona jediná bola na nej prítomná. V roku 1968 vycestoval do Talianska, kde slúžil sväté omše. V r. 1969 prišiel do Dubnice nad Váhom. Bol prvým saleziánom v tomto meste. Po ňom prišli aj ďalší saleziáni. Farárom sa stal don Čakánek, on zostal kaplánom. Venoval sa výlučne pastoračnej činnosti. Práca s mládežou bola iba v počiatočnom štádiu. Keď museli v r. 1972 saleziáni odísť, pôsobil v Pruskom a v Čavoji. Potom desať rokov pôsobil v Lehote pod Vtáčnikom. V júli 1990 sa vrátil do Dubnice už ako správca farnosti. Postupne začal spravovať farnosť. Požiadal o prinavrátenie cirkevných budov. Získal späť Katolícky dom, kde dovtedy bola umiestnená hudobná škola. Po rekonštrukcii budovy, sa tam otvorilo pre mládež oratórium. Z časti farskej záhrady sa urobilo ihrisko. Podarilo sa dostať aj prvú základnú školu spod štátnej správy a zriadiť tam cirkevnú školu sv. Dominika Sávia. Na jeseň 1992 sa don Bernardín zo zdravotných dôvodou vzdal funkcie farára a pracoval ako výpomovný duchovný. V roku 2005 sa odsťahoval do domu dôchodcov, kde ešte vykonával duchovné služby.
V deň smrti prijal úctivo a pri plnom vedomí posledný raz eucharistiu a potom sa so spolubratom pomodlil celý ruženec.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 158; Naša Žilinská diecéza, ročník 4, číslo 9/2015; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1951 - - 1969 - - Šipkovský, Bernardín, SDB mimo pastorácie
Dubnica nad Váhom 1969 - - 1972 - - Šipkovský, Bernardín, SDB kaplán
Pruské 1972 - - 1973 - - Šipkovský, Bernardín, SDB kaplán
Čavoj 1973 - - 1974 - - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti
Lehota pod Vtáčnikom 1974 - - 1985 - - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti 1977 zást. okr. dekana
Chynorany 1985 mar. - 1990 júl - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti
Dubnica nad Váhom 1990 júl - 1992 - - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti
Dubnica nad Váhom 1992 - - 2005 - - Šipkovský, Bernardín, SDB výpomocný duchovný
Dubnica nad Váhom 2005 - - +2011 jan. 23. Šipkovský, Bernardín, SDB dôchodok