logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠinský, Michal

Tituly:

Mons., defensor vinculi

Životopisné dáta:

* 30. apríla 1915, Pravotice, okr. Bánovce nad Bebravou – † 19. novembra 1999, Bánovce nad Bebravou, poch. v Pravoticiach

Životopis:

Narodil sa 30. apríla 1915 v Pravoticiach ako ôsme dieťa v rodine Michala a Anny, rod. Kováčikovej. Po skončení ľudovej školy študoval v Kláštore pod Znievom a nanovo v Nitre. Štúdiá musel prerušiť pre chorobu, a tak skončil až v roku 1936 a prešiel na Vysokú školu bohosloveckú, popri ktorej absolvoval aj dva semestre medicíny. Za kňaza ho vysvätil dr. Karol Kmeťko dňa 22. júna 1941.
Ako kaplán nastúpil do Rakovej na Kysuciach, ku ktorej patrí ako filiálka aj osada Korcháň. V roku 1948 sa tu stal farárom. Dňa 15. apríla 1959 bol preložený za správcu farnosti do Bytčice pri Žiline, do ktorej ako filiálky patria Lietavská Lúčka, osada Ilové a Porúbka. V roku 1975 mu udelili titul čestný dekan a v roku 1990 titul Monsignor. Dňa 13. júla 1998 odišiel na odpočinok do rodiska. Na konci cirkevného roka 19. novembra 1999 mu prišlo náhle zle, sanitka ho odviezla do nemocnice v Bánovciach, kde ešte v ten večer zomrel.
Bol obľúbeným spovedníkom. Biskup Ján Pásztor ho určil za obhajcu zväzku. Mal osobité duchovné dary, ktoré sa snažil podporovať a rozvíjať aj v penitentoch. O jeho živote napísal spomienkový medailón bývalý profesor žilinského Konzervatória Paedr. Eduard Beke s názvom „Kňaz pokory“, do ktorej o. i. zahrnul spomienky, ktoré začal písať pán monsignor na odpočinku, ako i svedectvá tých, ktorí ho poznali a ktorých duchovne viedol.
Dňa 25. apríla 2015 bola na starej fare v Bytčici odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 100. výročia narodenia.
V r. 2020 vyšli tlačou rukopisné homílie z rokov 1971-1972 v cirkevnom roku A. Poslednou homíliou je pripravená homília na nedeľu Krista Kráľa 21. novembra 1999, ktorú už nepredniesol.

Pramene:

internetový zdroj

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Raková 1941 - - 1948 - - Šinský, Michal kaplán
Raková 1948 - - 1959 apríl 15. Šinský, Michal správca farnosti
Bytčica 1959 apríl 15. 1998 júl 13. Šinský, Michal správca farnosti 1975 č. dekan, 1990 Monsignor
Pravotice 1998 júl 13. +1999 nov. 19. Šinský, Michal dôchodok


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1065867Šinský, MichalMons. Michal Šinský: Úvahy a kázne2020

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
664647Beke, EduardKňaz pokory2000