logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠimuni Jozef

Životopisné dáta:

*19.VI.1892 v Rybanoch - +2.I.1954

Životopis:

Jozef Šimuni, nar. 19.6.1892 v Rybanoch, otec Peter, matka Sidonia Hirschner, ord. v roku 1915, od 1.7. kaplán vo Zvolene, 1916 v BB, 1919 adm. v Moštenici, 1920 špirituál malého seminára, 1921 jeho prefekt, 1924 adm. farnosti v Predajnej, od 24.7.1925 inštalovaný za adm. a od roku 1927 farára v Šimonovanoch, od 1.9.1936 farár v Brezne, 1937 prosynodálny sudca, 1942 farár vo Sv. Kríži nad Hronom (Žiar nad Hronom), 1946 škôldozorca dekanátu. Zomrel 2.1.1954 vo Sv. Kríži nad Hronom. Pochovaný je v hrobke Kostola Povýšenia svätého Kríža v Žiari nad Hronom spolu so šiestimi banskobystrickými biskupmi (František Berchtold - diecézu spravoval v rokoch 1776 -1793), Gabriel Zerdahelyi (1800-1813), Jozef Belánsky (1823 -1843), Štefan Moyzes (1851 -1869), Karol Rimely (1893 -1904) a Marián Blaha (1920 -1943) a kňaza Františka Molnára, prefekta kňazského seminára v BB začiatkom 19. storočia.
Charakterizovala ho asketická postava, vážny výraz tváre, bol rezolútny a energický človek, výborný kazateľ, v posledných desiatich rokoch života doslova trpel ťažkosťami pohybového ústrojenstva, v období totality perzekvovaný komunistickým režimom.
Počas jeho pôsobenia 16.8.1925 bol založený spolok Katolícka jednota žien, veľa síl vyvinul pri odstraňovaní obrovských záplav z 3. a 5.6.1926, ktoré napáchali velké škody aj na kostole i farskom majetku. 8.9.1926 bol posvätený nový oltár vo filiálnom kostole, 21.11.1927 spadol po víchrici kríž z malouhereckého kostola a poškodil i strechu. Ešte v tom roku bolo všetko opravené staviteľom Melíškom z Handlovej, od 9. do 16.1.1927 sa vydržiavali vo farnosti sväté misie. Vďaky sa však nedočkal, neprajníci, ovplyvnení hlavne židovskou komunitou, agitovali proti nemu „hnusným spôsobom". Rodina Fábiková venovala kostolu sochu sv. Antona (Malé Uherce), 22. - 27.2. sa vo farnosti konalo obnovenie misií, 18.3. bol obnovený hlavný oltár farského kostola, pre filiálny kostol boli zabezpečené sochy sv. Joachima a sv. Jozefa (financovali farníčky Katarína Olejová, Mária Gašparovičová a vdova Anna Vanková). 8.9.1928 bola posvätená nová kazateľnica, v roku 1929 počas tuhej zimy pomrzli takmer všetky stromy v dedine a vo farskej záhrade, v nasledujúcom roku bola vykonaná rozsiahla vonkajšia i vnútorná oprava farského kostola, po odchode Seleckého od 15.9.1929 do 15.11.1929 administroval malokršteniansku farnosť, 26.6.1932 posvätil v M. Uherciach preliaty malý zvon (52 kg), pôvodný pukol, bol na ňom nápis Fudit Adalbert Littman Neosolii 1855, nový zvon má nápis: Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami, preliali bratia Fischerovci v Trnave, farská budova bola elektrifikovaná o rok nato aj kostol. 21.5.1933 bol Šimuni vyvolený za farára do Banskej Bystrice, zostal však v Šimonovanoch, v máji 1934 bola prevedená vonkajšia oprava farského kostola, 25.6.1935 zomrel v nitrianskej nemocnici spolupatrón kostola Elemér Šimoni, pochoval ho Viliam Fegyvereš v lokalite Sútecká do krypty zomrelého Vojtecha (Bélu) Šimoniho, svoju rodinu zanechal v smutnom hmotnom stave. Vo februári 1935 bol založený spolok - Združenie katolíckej mládeže, 19 farníkov sa zúčastnilo Katolíckeho zjazdu v Prahe (29.6. - 1.7.1935), bol jednateľom Spolku sv. Vojtecha - v roku 1929 jeho pričinením bolo 39 zakladajúcich čleriov zo Šimonovian.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Moštenica 1919 - - 1920 - - Šimuni Jozef farár
Horná Mičiná 1920 - - 1923 - - Šimuni Jozef farár
Predajná 1924 - - 1925 - - Šimuni Jozef administrátor
Partizánske-Šimonovany 1925 - - 1936 - - Šimuni Jozef farár
Banská Bystrica 1934 - - 1934 - - Šimuni Jozef farár vyvolený, ale nenastúpil
Žiar nad Hronom 1942 - - +1954 jan. 2. Šimuni Jozef farár