logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSimonyi, Pavol

Iné mená:

Simonyi Paulus.

Životopisné dáta:

* 30. decembra 1757, Šurany, okr. Nové Zámky – † 9. mája 1836, Bánov, okr. Nové Zámky

Životopis:

Teológiu absolvoval v bratislavskom generálnom seminári v r. 1786 po piatom ročníku. Rok 1787 prečkal v kňazskom dome sv. Jozefa v Trnave. Ako kaplán pôsobil v Bajne v Ostrihomskej župe. 1. mája 1792 bol vymenovaný za farára v Krnišove. Nato 29. októbra 1800 v Šipiciach. Potom sa v auguste 1805 stal miestnym kaplánom v Hrušove. Od začiatku februára 1806 bol medzi nadpočetnými. Potom bol kaplánom v Šipiciach, a ako taký od januára 1809 spravoval Veľký Biel. Od 1. novembra t. r. bol administrátorom a od 9. januára 1810 farárom vo Vojke nad Dunajom, kde bol činný až do r. 1832. Vtedy sa znova stal nadpočetným. Zomrel v Bánove.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 923

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krnišov 1792 máj 1. 1800 okt. 29. Simonyi, Pavol farár
Šipice 1800 okt. 29. 1805 - - Simonyi, Pavol farár
Hrušov 1805 - - 1806 - - Simonyi, Pavol farár
Veľký Biel 1809 jan. - 1809 nov. 1. Simonyi, Pavol farár
Lúčnica nad Žitavou 1810 jan. 9. 1832 - - Simonyi, Pavol farár