logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠimonovič Ján (1650-1721)

Iné mená:

Simonovics, Joannes; Ján Šimonoviech

Tituly:

kanonik, mecén

Životopisné dáta:

*1650 – † 2. januára 1721, Nitra

Životopis:

Miesto jeho narodenia nie je známe. Pôsobil v Podskalí, Lednici, Púchove, v Dubnici nad Váhom. Potom krátko v Trenčíne, odkiaľ sa vrátil späť do Dubnice. Potom pôsobil v Ilave, Bol menovaný kanonikom a odišiel do Nitry, kde zomrel v r. 1721.
Bol štedrým podporovateľom chudobných. V testamente vyjadril vôľu výnosy z viníc speňažiť a peniaze vynaložiť na dobročinné ciele (biskup, kapitula, rehole, chudobní).

Pramene:

Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 469.

Poznámka:

Niekde sa uvádza, že pôsobil v Podskalí len do r. 1683, ale to sa nedá dať do súvisu s účinkovaním Juraja Vrtíka, ktorí v Podskalí pôsobil po nom a preukazateľne nemohol byť v Podskalí až do r. 1689. Kanonik Schedy tiež uvádza, že pôsobil v Podskalí do r. 1688.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podskalie 1675 - - 1688 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
Lednica 1688 - - 1692 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
Púchov 1692 - - 1693 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
Dubnica nad Váhom 1693 - - 1697 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár v r. 1697 bol 3 mesiace v Trenčíne a vrátil sa späť
Trenčín 1697 máj 29. 1697 sept. - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
Dubnica nad Váhom 1697 - - 1711 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
Ilava 1711 - - 1714 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
Nitra 1714 - - +1721 - - Šimonovič Ján (1650-1721) kanonik