logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠimon(1395,Veľké Uherce)

Životopisné dáta:

14. st.

Životopis:

Jeho pôsobenie vo Velkých Uherciach nám poskytuje notársky záznam spísaný v benediktínskom kláštore v Klížskom Hradišti z 20.6.1395 v súvislosti s novým testamentom Jána z Baračky, ktorým ležiac na smrteľnej posteli daroval niektoré so svojich majetkov Svätobeňadickému konventu. Dedičia proti testamentu protestovali s tým, že zomierajúci Ján v zatemnení mysle pri poslednom zaopatrení urazil hanlivými slovami farára Šimona z Velkých Uheriec a vyhnal ho zo svojho domu, uvedenú skutočnosť potvrdili prítomní farári z Krásna, Bošian, Nadlíc, Velkých Uheriec a Oslian. (Zdroj: Obec Kolačno 1293 - 1993, str. 12)

Pramene:

Peter Múčka: História farností dekanátu Partizánske. Partizánske 2021. ISBN 978-80-570-2685-3

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1395 sp. - - - - Šimon(1395,Veľké Uherce) kňaz