logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSimkovics, Ján (Prašice, -1752)

Iné mená:

Simkovics Joannes.

Životopisné dáta:

* Závodie – † 15. decembra 1752, Prašice, okr. Topoľčany

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha a bohoslovec druhého ročníka sa v r. 1731 stal bakalárom, v r. 1732 magistrom filozofie. Vtedy ukončil aj teológiu po treťom ročníku. 30. novembra t. r. bol ustanovený za farára v Liptovskej Svätej Márii. 21. júna 1740 ako farár mohol obhajoval svoje práva proti Jánovi Ujvandéghymu, ostrihomskému kanonikovi a prepoštovi Prepozitúry Prebl. Panny Márie de Liptó, žiadal vytvorenie literárnych nástrojov. Ujvendéghy vydal jeho príspevky. V r. 1741 žiadal farár, aby proti nemu vyjadrili názor. Napokon 21. mája 1749 žiadal kancelár o odstránenie farára. 24. septembra toho roka bol ustanovený vo Veľkých Sľažanoch. Od 1. mája 1751 bol v Prašiciach, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 919

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Kríž 1732 nov. 30. 1735 - - Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár
Liptovská Mara 1735 sept. 17. 1749 sept. 24. Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár
Sľažany 1749 sept. 24. 1751 máj 1. Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár
Prašice 1751 máj 1. +1752 dec. 15. Simkovics, Ján (Prašice, -1752) farár