logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠestáky, Jozef

Iné mená:

Schestaky, Schesztáky, Schestáky Jozef

Tituly:

kanonik, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1750, Ružomberok – † 2. januára 1823, Banská Bystrica

Životopis:

Po štúdiách na Trnavskej univerzite a kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Prievidzi. V r. 1778 sa stal farárom v Kamenci pod Vtáčnikom a v r. 1790 v Oslanoch, kde bol aj dištriktuálnym dekanom. V r. 1802 sa stal titulárnym kanonikom banskobystrickým, v r. 1819 katedrálnym kanonikom. Bol tiež prísediacim súdnej tabule zvolenskej župy. Bol mužom jasného ducha a príjemného chovania.
Napísal krátku históriu Oslian. V rokoch 1795-1796 bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Jeho Autobiografia (Autobiografia Jozefa Sestákyho) bola uverejnená v Literárnych listoch, r. 17, 1907, s. 5-6).

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s. 80; Schematizmy Banskobystrického biskupstva.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kamenec pod Vtáčnikom 1778 - - 1790 - - Šestáky, Jozef farár
Oslany 1790 - - 1811 - - Šestáky, Jozef farár