logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSenček, Koloman

Iné mená:

Senček Koloman

Životopisné dáta:

* 10. septembra 1889, Banská Bystrica – † 12. apríla 1940, Tajov, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1912 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Tajove, Detve, Čiernom Balogu a Novej Bani. Od r. 1916 bol správcom farnosti v Predajnej, od r. 1919 kaplánom v Žarnovici, od r. 1922 pôsobil v Krupine. Od r. 1925 bol správcom farnosti v Tajove, kde aj zomrel 51 ročný.
Strednej, vyššej postavy, inteligentnej tváre. Pekne sa obliekal a choval sa príjemne. Bol dobrým dušpastierom, staral sa o všetkých svojich farníkov usilovne a starostlivo. Spravoval aj Riečku. Šíril úctu Božského Srdca. S mládežou pracoval veľmi rád. Bol dobrým hudobníkom, hral na organe a husliach. To mu bolo pomocou pri kultúrnych podujatiach, divadlách a pod. Táto práca bola veľmi potrebná vo farnosti, ktorá je vlastne predmestím BB. Bola tu stará hutnícka tradícia a ľud si to aj žiadal, lebo napodobňoval bystrické zvyklosti. Bol Slovák, ale obdivoval maďarskú kultúru, z ktorej čerpal pre svoju prácu. Odmlada trpel chorobou srdca a reumatizmom, ktoré mu nielen strpčovali život, ale ho aj obmedzovali v potrebnej činnosti a život skončil predčasne. Bol spoluorganizátorom stavby kostolíka v Kordíkoch.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Predajná 1916 - - 1919 - - Senček, Koloman administrátor
Tajov 1925 - - 1940 - - Senček, Koloman farár