logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSenáši, Angelus Karol, OFMCap

Iné mená:

Sénási, Karol

Tituly:

rehoľný kňaz, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. mája 1924, Nová Ves nad Žitavou, okr. Nitra – † 15. august 1991, Pezinok

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Rehole menších bratov kapucínov, po skončení teologických štúdií bol 14. marca 1948 vysvätený za kňaza. V rámci Akcie K bol v r. 1950 zaistený, uväznený a odsúdený na sedem rokov väzenia. Až v r. 1958 sa stal duchovným správcom v Kráľovej pri Senci, v rokoch 1959-1965 bol kaplánom v Skalici, v r. 1965 v Senci. Potom bol duchovným správcom sestier v Báči a v rokoch 1967-1970 kaplánom v Zlatých Moravciach. V rokoch 1970-1973 bol špirituálom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V rokoch 1973-1976 spravoval farnosť Šaštín v senickom okrese, v r. 1976 farnosť Čajkov v levickom okrese. Od r. 1977 bol duchovným správcom sestier v Klentnici v Čechách. Na odpočinku žil v Pezinku, je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne v Pezinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 353;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-S.htm; nekrológ kapucínov na Slovensku, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1948 marec 14. 1950 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap duch. OFM Cap.
1950 - - 1958 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap mimo pastorácie
Kráľová pri Senci 1958 - - 1959 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap duchovný správca dom odpočinku
Skalica 1959 - - 1965 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap kaplán
Senec 1965 - - 1966 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap kaplán
Báč 1966 - - 1967 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap duchovný správca
Zlaté Moravce 1967 - - 1970 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap kaplán
Svätoplukovo 1967 - - 1970 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap správca farnosti
Bratislava 1970 - - 1973 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap spirituál Kň. seminára
Šaštín 1973 - - 1976 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap administrátor
Čajkov 1976 - - 1977 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap správca farnosti
Klentnice 1977 - - - - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap duch. spr. sestier


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
733983Senáši, Angelus Karol, OFMCapBody na rozjímanie a myšlienky1971