logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSemivan, Juraj

Tituly:

Mgr.

Životopisné dáta:

* 6. augusta 1961, Sobrance – † 26. júla 2019, Košice, poch. v Rozhanovciach

Životopis:

Po skončení teologického štúdia na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol 16. júna 1985 vysvätený v Banskej Bystrici. Bol kaplánom v košickom Dóme sv. Alžbety, v rokoch 1990-1992 farárom v Kecerovciach, v r. 1992 v Košiciach - Barci. V rokoch 1993-1995 bol na štúdiách v Kanade. Od r. 1995 pôsobil v Košiciach – Krásnej nad Hornádom, pričom bol od r. 1997 odborným asistentom na Teologickom inštitúte CMBF UK a od 2003 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity. Od 25. novembra 2006 bol členom Presbyterskej rady. Napokon pôsobil v Rozhanovciach. Zomrel v Košiciach. So zosnulým kňazom sa rozlúčili v utorok 30. júla 2019 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Rozhanovciach, následne bol pochovaný.
Je autorom odborných diel z oblasti morálnej teológie.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190726029

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-Dóm 1985 - - 1990 - - Semivan, Juraj kaplán
Kecerovce 1990 - - 1992 - - Semivan, Juraj farár
Košice - Barca 1992 - - 1993 - - Semivan, Juraj farár
Kanada 1993 - - 1995 - - Semivan, Juraj štúdiá
Košice - Krásna 1995 - - 1997 - - Semivan, Juraj farár
na TI CMBF UK a na TF KU 1997 - - - - - Semivan, Juraj odborný asistent


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
16902Semivan, JurajStručný úvod do morálnej teológie1998
627297Semivan, JurajPomáhať rásť. Morálny vývoj človeka vo svetle psychológie.2000
627299Semivan, JurajStále nanovo. Život kresťana ako cesta obrátenia.2000