logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠelinga, Jozef

Tituly:

Mons., ThDr., PhD.

Životopisné dáta:

* 24. marca 1958, Kameničany, okr. Ilava

Životopis:

Po skončení gymnázia študoval teológiu na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave, po skončení štúdia ho 17. júna 1984 vysvätil biskup Ján Pásztor v Nitre za kňaza.
Jeden rok bol kaplánom v Trenčianskej Teplej, v rokoch 1985 – 1988 vo farnosti Žilina-Mesto. V rokoch 1988 – 1989 bol administrátorom v Divine, v rokoch 1989 – 1990 v Štiavniku v bytčianskom okrese. V rokoch 1990 – 1993 bol na štúdiách v Paríži, po návrate pôsobil jeden rok ako administrátor v Janíkovciach pri Nitre. V r. 1994 bol opäť na štúdiách v Paríži a po návrate sa stal asistentom Teologického inštitútu v Nitre. V rokoch 1995 – 2008 bol predseda Diecéznej katechetickej komisie v Nitre. V r. 1999 získal doktorát posvätnej teológie na Univerzite Komenského v Bratislave. V r. 2000 mu bol udelený titul monsignor. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináleží od 14. februára 2008 Žilinskej diecéze, a je riaditeľom Diecézneho katechetického úradu v Žiline, od r. 2012 aj znalcom Subkomisie za katechézu.
Je autorom viacerých katechetických diel.

Pramene:

internetové zdroje
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 190.
https://www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi/selinga-jozef-mons-thdr-phd-riaditel-katechetickeho-uradu

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčianska Teplá 1984 - - 1985 - - Šelinga, Jozef kaplán
Žilina 1985 - - 1988 - - Šelinga, Jozef kaplán
Divina 1988 - - 1989 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
Štiavnik 1989 - - 1990 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
Paríž (FR) 1990 - - 1993 - - Šelinga, Jozef štúdium v zahr.
Janíkovce 1993 - - 1994 - - Šelinga, Jozef správca farnosti
Paríž (FR) 1994 - - 1994 po - Šelinga, Jozef štúdium v zahr.
Nitra 1994 po - 1995 - - Šelinga, Jozef asistent TI
Nitra 1995 - - 2008 - - Šelinga, Jozef predseda DKK 1999 ThDr. PhD. UK v BA, 2000 monsignor
Žilina 2008 - - - - - Šelinga, Jozef riaditeľ DKÚ 2012 znalec Subkomisie za katechézu


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
576484Šelinga, JozefNajvzácnejší dar1993
526466Šelinga, JozefSpoločne objavujeme dar. 1., 2., 3. diel2003
384395Šelinga, JozefÚsvit nového dňa2003
526471Šelinga, JozefSpoločne objavujme dar 2.diel2004
16373Šelinga, JozefBiblická katechéza dospievajúcej mládeže a jej formy2004
16378Šelinga, JozefSpoločne objavujeme dar III. : Materiál k príprave na sviatosť birmovania2005
16384Šelinga, JozefSvetlo v službe života : Zatiahni na hlbinu2006