logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSelecký, Michal

Iné mená:

Szeleczky Michael.

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

V r. 1647 bol farárom v Sielnici. Ako taký sa uvádza v Líppayovom zozname kňazov. V r. 1657 bol farárom v Malženiciach, kde vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý o farárovi zaznamenal, že je sporný. 21. marca 1663 bol ustanovený v Prašiciach. Od 26. júna 1667 bol v Ludaniciach, kde zaujal až do r. 1668.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 957; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malženice 1657 sp. - - - - Selecký, Michal farár
Prašice 1663 mar. 21. 1667 - - Selecký, Michal farár
Ludanice 1667 jún 26. 1668 - - Selecký, Michal farár