logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠedivý, Jozef

Iné mená:

Schedivy Josephus.

Životopisné dáta:

* 10. marca 1772, Dojč, okr. Senica – † 7. novembra 1851

Životopis:

Teológiu ukončil v r. 1796 v arcibiskupsom seminári v Bratislave po štvrtom ročníku. 6. augusta toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Moravanoch, od r. 1797 v Závode, od r. 1800 v Jacovciach, kde aj spravoval farnosť. Nato sa stal kaplánom v Holíči a od r. 1803 v Šaštíne. V r. 1806 sa stal miestnym kaplánom v Koválove, kde bol 13. mája 1807 ustanovený, v r. 1809 sa stal farárom. 20. mája 1810 bol vymenovaný do Radošoviec, kam bol 22. februára t. r. ustanovený. Tohto benefícia sa zriekol 13. marca 1846 a bol započítaný medzi emeritných farárov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 909

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jacovce 1800 - - 1801 - - Šedivý, Jozef farár
Koválov 1806 - - 1810 feb. - Šedivý, Jozef farár
Radošovce 1810 jan. 29. 1848 mar. 13. Šedivý, Jozef farár