logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSéda, Ernest

Iné mená:

Séda Ernestus.

Životopisné dáta:

* 27. júna 1851, Chynorany – † marec 1898, Budapešť, Maďarsko

Životopis:

Teológiu ukončil v r. 1874 v peštianskom generálnom seminári. 26. júla t. r. bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v ostrihomskej farnosti Aquatica. Od r. 1877 bol v Budapešti vo Farnosti sv. Terézie. V r. 1883 bol notárom ostrihomského stolca. V r. 1887 sa stal honorárnym komorníkom Jeho Svätosti. V r. 1888 bol vymenovaný za farára v Pribete, čoho sa hneď zriekol. Z dôvodu zdravotnej starostlivosti odišiel do Budapešti. V r. 1891 zanechal klerický stav a žil ako bankový úradník.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 916;
Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pribeta 1888 - - 1888 - - Séda, Ernest farár