logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovŠebo, Jozef, SDB

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1937, Tesárske Mlyňany, okr. Zlaté Moravce – † 6. júna 2021, Trenčín, poch. v Tesár. Mlyňanoch

Životopis:

ThMgr. Jozef Šebo, SDB, nar. 27.10.1937 v Tesárskych Mlyňanoch.
Na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave študoval matematiku a fyziku, no ukončiť ju mohol až po piatich rokoch. Medzi tým pracoval ako robotník a potom skladník.Tajne vstúpil do rehole saleziánov. Prvé sľuby zložil tajne 1. marca 1964. V tom roku od 1. septembra začal vyučovať na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, ako profesor matematiky a fyziky. Z dôvodu praktizovania viery ho po siedmich rokoch prepustili. Odišiel do Zvolena, kde tri roky pracoval ako vychovávateľ učňov v Okresnom stavebnom podniku. Po skončení štúdia teológie bol 10. júna 1970 vysvätený za kňaza. Kvôli ťažkostiam od Štátnej bezpečnosti odišiel v roku 1974 pracovať k Štátnym lesom ako drevorubač. V r. 1979 ho provinciál Andrej Dermek ustanovil za direktora mladých spolubratov v Bratislave; tam sa aj zamestnal ako odborný pracovník v Československom metrologickom ústave. V r. 1982 ho provinciál poslal za direktora spolubratov na východnom Slovensku, so sídlom v Košiciach. Zamestnal sa ako poštár. V r. 1990 ho provinciál don Jozef Kaiser ustanovil za oficiálneho direktora saleziánov v Michalovciach, aby vymohol zhabaný saleziánsky ústav a s komunitou začal oficiálny saleziánsky komunitný život a apoštolát. Tu sa pričinil aj o vybudovanie nového saleziánskeho domu na bývanie komunity. V roku 1996 sa stal direktorom v Bratislave, v novo otvorenom stredisku na Mamateyovej. Od 15. februára 1999 bol správcom farnosti Jablonica a Osuské. 1. júla 2002 bol uvoľnený zo služieb Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, prešiel do Banskobystrickej diecézy a bol zaradený do komunity v Banskej Bystrici-Sásovej. V r. 2007 bol začas dekanom-farárom v Partizánskom, no zo zdravotných dôvodov odišiel na odpočinok do Hodov v galantskom okrese. V r. 2021 ho prijali do Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, kde aj zomrel.
Pochovali ho 10. júna 2021 v rodisku.

Pramene:

http://www.mariasoft.sk/knazi/ [10.4.2020];
https://www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/3422-do-vecnosti-odisiel-don-jozef-sebo;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210607031

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Petržalka 1970 - - -1982 - - Šebo, Jozef, SDB výpomocný duchovný ord. 10.6.1970, výpomocný duchovný Bratislava - Petržalka
Košice 1982 január - -1990 - - Šebo, Jozef, SDB výpomocný duchovný -
Michalovce 1990 - 1 -1996 - - Šebo, Jozef, SDB výpomocný duchovný -
Bratislava - Petržalka 1996 - - -1999 - - Šebo, Jozef, SDB výpomocný duchovný -
Jablonka a Osuské 1999 - - -2002 - - Šebo, Jozef, SDB Administrátor -
Banská Bystrica-Sásová 2002 - - -2007 - - Šebo, Jozef, SDB kaplán -
Partizánske 2007 júl 1 2009 február - Šebo, Jozef, SDB farár,dekan