logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSculteti, Juraj

Iné mená:

Sculteti Juraj. Škultéty Juraj

Životopisné dáta:

* 1741, Turčianska Ondrašová – † po r. 1806

Životopis:

Do Banskobystrickej diecézy bol prijatý z rehole trinitárov, ktorú Jozef II. zrušil 20. novembra 1784. Od r. 1787 bol miestnym kaplánom vo Vrícku, v r. 1790 sa stal farárom v Turčianskom Ďure.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vrícko 1787 - - 1790 - - Sculteti, Juraj miestny kaplán
Turčiansky Ďur 1790 - - 1806 - - Sculteti, Juraj farár