logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchultheis, František

Iné mená:

Schultheis Franciscus. Schultheis František.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 17. decembra 1839, Brezno – † 23. februára 1899, Kláštor pod Znievom, okr. Martin

Životopis:

Študoval v Banskej Bystrici, Rožňave, Banskej Štiavnici a teológiu v Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený v r. 1865. Ako kaplán pôsobil v Detve, Tajove, Banskej Bystrici a Nitrianskom Pravne. V r. 1871 sa stal správcom farnosti v Janovej Lehote, potom bol kaplánom v Chrenovci, v r. 1872 správcom farnosti v Turčianskom Michale, potom v Turanoch a kaplánom v Oslanoch, správcom farnosti v Háji a Krahuliach, kaplánom v Handlovej. Od r. 1875 bol farárom v Bacúrove, pričom bol aj dištriktuálnym dekanom. Od r. 1878 bol v Novej Lehote, od r. 1881 v Janovej Lehote, od r. 1885 v Kláštore pod Znievom, kde sa v r. 1886 stal dekanom, v r. 1889 dištriktuálnym dekanom. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1866 sp. - - - - Schultheis, František kaplán
Janova Lehota 1871 - - 1872 - - Schultheis, František administrátor
Turčiansky Michal 1872 - - 1872 - - Schultheis, František administrátor
Turčianske Teplice 1873 - - 1874 - - Schultheis, František administrátor
Bacúrov 1875 - - 1880 - - Schultheis, František farár
Nová Lehota 1878 - - 1882 - - Schultheis, František farár
Janova Lehota 1881 - - 1885 - - Schultheis, František farár
Kláštor pod Znievom 1885 - - 1899 - - Schultheis, František farár
Lúčky (pri Kremnici) 1887 - - 1889 - - Schultheis, František farár