logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchretter, Karol Juraj

Iné mená:

Schretter de Wohlgemuthhaimb Carolus, Georgius. Schretter de Wohlgemütsheim Karol Juraj. Schretter Juraj.

Životopisné dáta:

* 1679 – † 11. mája 1720, Kremnica

Životopis:

30. marca 1702 bol ustanovený za farára vo Veľkom Poli. Od 10. januára 1704 bol v Kopernici aj s Lúčkou. V r. 1713 tam vykonal vizitáciu Ján Bublovics, v ktorej je o farárovi: „34ročný, farárom 12 rokov, tu 9 rokov.“ Odtiaľ prešiel v r. 1716 do Kremnice, kde pracoval až do r. 1720.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 914; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Pole 1702 mar. 30. 1704 jan. 10. Schretter, Karol Juraj farár
Kopernica 1704 jan. 10. 1716 - - Schretter, Karol Juraj farár
Kremnica 1716 - - 1720 - - Schretter, Karol Juraj farár