logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchön, Anton

Životopisné dáta:

* 1. júna 1770, Viedeň, Rakúsko – † 9. februára 1834, Košice-Barca

Životopis:

Narodil sa vo Viedni, ale vyrastal v Humennom. Nižšie štúdiá absolvoval v Košiciach, Užhorode, Jágri a Budíne, vyššie štúdiá v Košiciach. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1793 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Novom Meste pod Šiatrom a ešte v tom istom roku začal pôsobiť v Zemplínskom Branči v trebišovskom okrese, najprv ako kaplán, potom administrátor a neskôr ako farár. V rokoch 1812 - 1833 bol farárom v Lastovciach, pričom bol zároveň dekanom dištriktu Ujhely a asi od r. 1818 aj prísediacim súdnej tabule Zemplínskej stolice. Od r. 1826 bol emeritným dekanom, od r. 1833 bol administrátorom farnosti Košice – Barca, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 184

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sátoraljaújhely 1793 - - 1793-1812 - - Schön, Anton kaplán
Zemplínsky Branč 1793 - - 1812 - - Schön, Anton administrátor-farár
Lastovce 1812 - - 1833 - - Schön, Anton farár
Košice - Barca 1833 - - 1834 - - Schön, Anton administrátor