logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchmidt, Peter Ján Jozef

Iné mená:

Schmidt Petrus, Joannes, Josephus. Schmidt Peter Ján Jozef

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Študoval vo Freiburgu im Breisgau. Teológiu ukončil po treťom ročníku. V mesiaci júli 1689 bol ustanovený za farára v Krautprucku (Most pri Bratislave) a Mišérde čiže Nových Košariskách. Odtiaľ prešiel v r. 1690 do Börsöny. Od 13. októbra 1695 bol v duchovnej správe v Banskej Belej. 28. marca 1696 prijal úrad v Nemeckom Pravne, kde v r. 1697 vykonal vizitáciu Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznačil: „Nemec, 54ročný, kňazom 30 rokov, tu jeden rok.“ Pracoval až do r. 1701.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 911-912; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Lužná 1689 júl - 1690 - - Schmidt, Peter Ján Jozef farár
Börzsöny (Maďarsko) 1690 - - 1696 máj - Schmidt, Peter Ján Jozef farár
Banská Belá 1695 okt. 13. 1696 mar. - Schmidt, Peter Ján Jozef farár
Nitrianske Pravno 1696 mar. 28. 1701 - - Schmidt, Peter Ján Jozef farár