logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchmauchler, Gotfríd

Iné mená:

Schmauchler Godelfriedus. Schmauchler Gotfríd

Tituly:

prepošt

Životopisné dáta:

† 4. júla 1737, Sklené, okr. Turčianske Teplice

Životopis:

30. júla 1712 bol ustanovený za farára mestečka Radvaň. V r. 1718 mal spor so služobníkom v Hronseku Pavlom Szeverényim. Od 11. februára 1719 bol v Sklenom s filiálkou Nová Štubňa, kde bol povýšený do hodnosti prepošta Prepozitúry sv. Augustína de insula Leporum.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 911; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1712 júl 30. 1719 feb. 11. Schmauchler, Gotfríd farár
Sklené 1718 - - +1737 júl 4. Schmauchler, Gotfríd farár