logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSchluga, Ignác

Iné mená:

Andrej? , Ignatius L.B. Schluga. Schluga l. b. Ignác

Životopisné dáta:

* 14. augusta 1797, Banská Bystrica – † 17. marca 1826, Lopej, okr. Brezno

Životopis:

Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Študoval v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Vacove. V r. 1820 bol vysvätený za kňaza. Ako diakon bol pomocníkom farára v Hájnikách. Po primíciách v roku 1820 býval doma a vykonával funkciu kaplána v Banskej Bystrici. V r. 1821 sa stal farárom v Lopeji, kde aj zomrel ako 29ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lopej 1821 - - 1826 - - Schluga, Ignác farár
Banská Bystrica 1821 sp. - - - - Schluga, Ignác kaplán