logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovSasinek, Jozef

Iné mená:

Sasinek Josephus

Tituly:

stredoškolský profesor, archivár, historik

Životopisné dáta:

* 25. februára 1894, Vrádište, okr. Skalica – † 22. marca 1950, Bratislava

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Skalici, filozofiu a teológiu na univerzite v Budapešti. Vysvätený za kňaza 17. mája 1918.
Po prevrate sa venoval pastoračnej činnosti ako kaplán v Mojmírovciach (predtým Urmín)1920, 1921 v Tekovskej Novej Vsi (Nová Dedina), 1921 Gbeloch a 1922 v Blumentálskom kostole v Bratislave. Dňa 23. októbra 1922 sa stal profesorom náboženstva, neskôr aj riaditeľom na Štátnom koedukačnom učiteľskom ústave v Bratislave. Vyučoval i na jeho maďarských pobočkách, externe aj na štátnom dievčenskom a na štátnom chlapčenskom gymnáziu. Bol členom kvalifikačnej komisie, disciplinárneho senátua skúšobnej komisie pre ľudové a meštianske školy. Často býval predsedom maturitných komisií. Po začatí vyšetrovania proti Vojtechovi Tukovi r. 1929 vystúpil ako svedok obžaloby. Za svedecké vyhlásenia ho napádali v maďarských časopisoch A Nap a A Reggel. Obranné články za neho vyšli v Slovákovi, Ľudovej politike (oba 20. 6. 1931), Národných novinách (24. 2. 1932) a Národních listoch (26. 2. 1932). Na zásah protukovsky orientovaných štátnych a cirkevných činiteľov bol odvolaný z miesta profesora gymnázia a od februára 1934 ho preložili za správcu farnosti v Dojči, neskôr v Studienke(predtým Hasprunka). Od 1. júla 1940 musel odísť najprv na dočasný a 1. júla 1943 na trvalý odpočinok. Z finančných dôvodov požiadal v r. 1943 o prijatie do mestského archívu v Bratislave. Tu využíval dôkladné znalosti latinčiny a cirkevnej histórie, ku ktorej ho priviedol ešte jeho strýko F. V. Sasinek. Venoval sa histórii Bratislavy a jej okolia, predovšetkým sa zameriaval na výskum slovenských katolíckych a evanjelických kňazov pôsobiacich v Bratislave v 16. až 18. storočí.
Publikoval štúdiu Slovenskí reprezentanti duchovného života Bratislavy v XVI. a XVII. storočí (Slovanská Bratislava, r. 1, 1948, s. 61-157). Sledoval v nej prítomnosť a aktivitu slovenskej sociéty v Bratislave, predovšetkým zásluhu Cirkvi na posilňovaní slovacity v meste. Viaceré historické projekty už nestihol zrealizovať, v Archíve mesta Bratislavy zanechal rozsiahly materiál na ďalšie štúdiá, venované Vajnorom (Dvorníku), zasadnutiam mestského magistrátu, súdnictvu, školstvu a duchovným osobnostiam slovenského i slovanského pôvodu. Bol členom redakčného kolektívu Spisov vedeckých ústavov mesta Bratislavy a zborníka Slovanská Bratislava.

Pramene:

nekrológy: Ľud, r. 3, 24. 3. 1950, s. 4; Katolícke noviny, r. 65, 2. 4. 1950, č. 13, s. 4; Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 285; Archív BiO MS (výpis z matriky); Slovenský biografický slovník V. Martin 1992, s. 181; pozostalosť v Archíve mesta Bratislavy.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mojmírovce 1918 - - 1920 - - Sasinek, Jozef kaplán
Nová Dedina 1920 - - 1921 - - Sasinek, Jozef kaplán
Gbely 1921 - - 1922 - - Sasinek, Jozef kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1922 - - 1934 - - Sasinek, Jozef kaplán
Studienka 1934 - - 1940 - - Sasinek, Jozef administrátor
Dojč 1934 - - 1934 - - Sasinek, Jozef administrátor